PRESENTACIÓ DE DANSA LA FLAMA 

Lluís Solà

Toni Casassas