top of page

Viure és mantenir un tracte continu amb espectres 

toni casassas.jpg

Toni Casassas i Bover. Vic, Barcelona.  

Tot i treballar en diferents disciplines artístiques,  els ultims anys s’ha centrat més en el cinema experimental i l’audiovisual que en la pintura o la fotografia. Va realitzat cursos de cinema amb Bigas Luna. Cursos d’arquitectura a la Universitat d’Arquitectura de North of London, i d’Escenografia a Kontsfack School of Art d’Estocholm.

 

Toni Casassas i Bover  was born in Vic, Barcelona. Since 1990 painting, photography and also architecture (University of Arquitecture and  Interior Designe of North of London) have been his main interests. He made  several exhibitions and this took him to Sweeden (Kontsfack School of Art d’Estocolm) to initiate himself into the world of scenography and, later in Barcelona, into video-art and experimental documentaries. He participated in several cinema Workshops with spanish director Bigas Luna.

Biografia / Biography

 

bottom of page