top of page

Cants del pou
Songs o the weel

Durant el llarg dels anys també he estat explorant el so i el cant com a forma d'expressió artística lligada directament a la veu dels ancestres, al so de la llengua pròpia, que és únic per cada llengua, i també únic i personal per a cadascú, per a cada cos dins la seva pròpia comunitat cultural. Els cants antics populars són la referència que ens queda d'aquesta expressió i vibració pròpia deslligada a l'artifici musical modern, de l'estandardització i de l'espectacle.
Podem intuir i experimentar que aquest cant o cantúria d'arrel o millor de l'arrel del cant, és testimoni, sens dubte, d'un tronc comú a tots els altres cants i llengües del món.

El repertori de cançons que es presenten dins el  projecte, "Entre cor i branca. La veu del pou", recull diferents èpoques i tradicions d'arrel dels països catalans i també d'Occitània o de l'Alguer. Així podrem escoltar des del cant occità, Le boier, fins al Cant de batre, del País Valencià. Tanmateix, la majoria, però, són versions pròpies del Principat de Catalunya, com ara l'Amèlia està malalta, la Dama d'Aragó, Els segadors, L'emigrant, El compte Arnau, etc.

Over the years,I have been exploring sound and singing as a form of artistic expression linked directly to the voice of the ancestors, to the sound of their own language, which is unique to each language, and also unique and personal to each one, for each body of their own cultural community. The old popular songs are the reference that remains to us of this expression and proper vibration detached from the modern musical artifice, standardization and spectacle.

We can intuit and experience that these root chants, or rather the root of the chant, are certainly evidence of a common trunk to all the other chants and languages of the world.

 

The repertoire of songs we will hear, from the Project “Between heart and branch. The voice of well”, includes different eras and traditions rooted in the Catalan countries and also Occitania or Alghero. So we will be able to hear from the Occitan song, Le boier, to the Cant de batre, from the Valencian country. However, most of them are versions specific to the Principality of Catalonia, such as Ameila is ill, The Lady of Aragon, The reapers, The emigrant, The count Arnau, etc.

ferran blancafort.jpg

Foto de Ferran Blancafort

Cants del pou. Espai Església de la Pietat.
19 d'abril de 2022. 

Captura de pantalla 2022-03-05 a les 18.33.57.png

Cants del pou. Castell de l'Areny
Hivern 2020

toni la veu.jpg

Cants del pou. Cripta. Fundació L'Olivar. Ventalló (Alt empordà)
4 de juny de 2022. 

320912175_2890398797771294_2748504091747323281_n.jpg

AALTS. Bèlgica. 
3 de desembre de 2022. 

Captura de pantalla 2022-07-23 a les 13.25.10.png

Le boier. Cants del pou.
Castell de l'Areny

Estiu 2022

Cant de Batre. Cants del pou.
Castell de l'Areny

Tardor  2022

toni aphonica.png

(a)phònica. Festival de de la Veu de Banyoles
Banyoles.1 de Juliol de 2023

bottom of page